Spørgsmål og svar


  Emne: Medielicens?  Emne: Svar på henvendelse til Kulturministeriet.eml  Emne: Svar Jan Pedersen [DOK2094726].pdf  12 marts 2014 Spørgsmål vedrørende DOK20947261 Fra Kulturministeret den 10.marts 2014.

Tak for svaret.
Igen
I kraft af at det er en offentelig institution jeg skriver til er dette et offentelig brev.
1 måned og 5 dage gik der før jeg fik et svar!
Hvorfor skal der gå så lang tid?
Normalt ville man havde glemt spørgsmålet efter et par dage, hvis man ser fjernsyn 3-4 timer hver dag, fordi man hele tiden får nye indtryk der skal tages stilling til, er der noget der stikker ud, og man tænker, det vil jeg følge op på, så er det hurtigt glemt fordi næste dag er der nye indtryk fra fjernsynet der skal tages stilling til, og næste dag er der igen nye indtryk der ikke har noget at gøre med dem fra dagen igår, som der skal tages stilling til. Så til sidst er man så frakmenteret så man stort set ikke forstår noget, man ved meget lidt om en masse ting, men ikke noget hvor der er sammenhæng og dybde, i kraft af at hvert emne varede så kort tid da man så det i fjernsynet.
Jeg har ikke set fjernsyn de sidste 7 år ca. så jeg bliver i det emne jeg beskæftiger mig med. 1 måned og 5 dage? min tid er gået med at studere Medielicensloven. Det første man kan konstatere ud fra jeres svar er at Lovteksten der udtrykker betingelserne for hvornår der skal betales Medielicens ikke bliver gengivet korrekt.
Her er den, dette er hovedeloven (grundloven omkring medielicens)
Og den er at finde i Loven om Radio og Fjernsynsvirksomhed kapitel 10 Licens. og lyder

§ 69. For apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, skal der betales medielicens.

1. Spørgsmål: Jeg sætter en komputer til internettet, og vælger ikke at gå ind på dr.dk bliver der så udsendt billedprogrammer fra DR til den del af almenheden jeg udgør?

Jeg må bede jer svare kort og præsis ja eller nej
Og det kan ikke understreges nok at det er serdeles vigtigt at i svarer, da DRLicens ikke vil svare direkt på dette spørgsmål, istedet prøver de at fratage mig mine Grundlovs og internationale rettigheder.
Spørger:
Så opfylder jeg jo heller ikke paragraf 69
DRlicens:
Det gør du
Spørger:
Nej det gør jeg ikke for der bliver ikke sendt noget til mig
DRlicens:
Så snart der er komputer med internet forbindelse
Spørger:
Jamen der bliver jo ikke sendt noget til mig
DRlicens:
Man har adgang til det
Spørger:
Ja men det ønsker jeg ikke
DRlicens:
Men det kan du ikke slippe for

Vi mennesker kan oplyse at der bliver ikke udsendt noget, den eneste måde hvorpå at det kan lade sig gøre er at man aktivt går ind på dr.dk og vælger at få sendt billedprogrammer.
Men i henhold til Grundloven og internationale love som folketinget har skrevet under på er den personlige frihed ukrænkelig, frihed til selv at vælge inden for lovens rammer, frihed til selv at vælge om man vil gå til DR.dk
Ydermere sker der en indblanding fra offentlig myndighed, som kræver penge (medielicens) der skal gå til DR når jeg vil modtage og meddele oplysninger til andre mennesker på internettet.
  

2. Spørgsmål: Er Grundloven og internationale love ikke gældene for kulturministeret og DR?

Her er hvad Justitsministeriet skriver omkring lovbekendtgørelser.

  
*Kulturministeriet kan oplyse, at medielicensen er en apparatafgift* Da dette ikke er at finde i nogen dansk lov, og at det ikke ingår i Paragraf69 må dette opfattes som en fejl!

3. Spørgsmål: Hvad er den underlæggende begrundelse (oplægtet) til at man kan forsvare at tage ordet medielicens som indgår i paraf69 og sige at det er en apparatafgift, og i kraft at det nu er en afgift så gælder der andre regeler end i lovteksten?

I jeres svar har i korrekt i første del skrevet!
der er udsendt til almenheden.
og så skriver i!
Herved forstås.
I det følgene bliver der 2 gange udeladt!
der er udsendt til almenheden.

at gå herfra
§ 69. *For apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, skal der betales medielicens.*
til her
For apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, skal der betales medielicens.

4. Spørgsmål: At tage en sætning ud af lovteksten og så sige sådan skal den forstås! hvordan kan det forsvares at lave et lovbrud?

Når mennesker ser denne tekst
For apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, skal der betales medielicens.
hvad skal man så sætte det i forhold til? man kan kun sætte det i forhold til om ens komputer er istand til at modtage og gengive
billedprogrammer ud fra hardwaren (CPU hastighed, Internet hastighed)
Så man erkender komputeren kan modtage og gengive billedprogrammer.
Loven skal ikke forstå på denne måde

Men på denne måde her
§ 69. *For apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, skal der betales medielicens.*
Som kan modtage billedprogrammer der er udsendt
Som det ses så får det en helt anden betydning

I skriver også i jeres svar!
*Herved har betalingen af medielicensen ingen sammenhæng med, hvordan man benytter, eller hvad man ser eller hører på de pågældende apparater.*
Det er jeg enig i
Da det er op til hustanden selv at opsige Medielicensen, og derved stopper betalingen til medielicensen.

Hej jeg kommer fra DR Licens
Ja!
Jeg kan se at hustanden ikke er tilmeldt Medielicens
Medielicens?
Ja medielicens, der skal betales medielicens, hvis man har et licenspligtigt apparat
og hvad er så licenspligtigt apparat?
Et licenspligtigt apparat er foreksempel en komputer på internettet.
jeg har en komputer på internettet men jeg modtager ikke noget fra DR , det ønsker jeg ikke.
Det er ligemeget du har muligheden og så skal du betale.
muligheden? hvorfor har i så ikke lavet et log ind som alle andre har på nettet, hvor der er betalings sider?
DR er som public service-station forpligtet til at nå ud til alle borgere i Danmark – en blokering af DRs hjemmeside, så ikke alle borgere kan få adgang til indholdet vil være i strid med dette princip. Hertil kommer, at licensen er en apparatafgift og ingen sammenhæng har med, hvad du ser eller hører på det licenspligtige apparat. Det er altså uden betydning, om du ser eller hører DRs tilbud f.eks. i tv og på internettet.
Det vil sige at jeg skal betale DR penge for at have en komputer der er på internettet selv om jeg ikke ønsker noget fra DR?
Det er en apparatafgift du betaler og fordi at det er en afgift så er det staten der får pengene vi står kun for opkrævningen
Og hvad gør staten med pengene?
Dem får vi.
Var det inden for andre områder dette skete, så ville det hurtig blive stoppet (organiseret kriminalitet)
Mvh. Jan H.Pedersen
  Emne: For god ordens skyld.