Global-Opvarmning-&-Reklamer
Note: Politikerne siger at den globale opvarmning er menneske skabt, grundet CO2 udledning.

Og hvad har reklamer at gøre med Global Opvarmning ?

Kære læser! Brug din sunde fornuft, tænk logisk.

Selvfølgelig kan man linke til nogle videoer som viser noget om emnet.
   The Global Warming CO2 Scam
   Al Gore Debates Global Warming
   Climate Change in Copenhagen
og ud fra disse kunne man måske blive lidt klogere, men skal det virkelig fæstne sig i ens bevisthed hvordan tingene hænger sammen, kræver det noget mere efterforskning før man har et klart billed af hvad der foregår.
Lad os prøve at se på emnet fra en helt anden vinkel.
Al Gore siger i en af hans videoer, at udledningen af CO2 fra industrien er en af de værste syndere.
Her er hvad Barack Obama sagde i København under COP15

  President Obama's FULL Speech At COP15 In Copenhagen About Global Warming.

Nogle få udplug fra talen.
*Klimaforandring udgør en stor og voksene trusel til menneskerne*
*Det er ikke fiktion, det er videnskabeligt*
*Derfor er jeg kommet her i dag, ikke for at tale, men for at handle*
*Tiden for at snakke er over*
*Mine Damer og Herre der er ingen tid at spilde*
*Det er bedere for os at handle end snakke*

Hensigten med Klimatopmødet i København var at de forskellige lande skulle nå til enighed
om en reduktion af den CO2 der udledes, bland andet ved en CO2 beskatning. (Som især ville ramme USA.)

Ud fra ovenstående kan man konkludere at problemet er!  Mennesker udleder for meget CO2.
Hvis det læste til nu, har troværdighed, så er der noget der ikke stemmer!
Det stemmer ikke overens med hvad hver hustand bliver tilbudt at købe.
Her er vist 716 forskellige annoncer ud af ialt 1183 annoncer.
Reklametilbud i postkassen.   fra den 21.12.2009 til 21.01.2010    Med følgene   Model Nummere
vi alle ved godt hvor vi kan køre hen og købe det nye elektroniske udstyr, ovenikøbet kan man i langt de fleste tilfælde gå på internettet og se foretningernes tilbud. Aligevel bliver der afleveret reklamer til hver hus stand *uopforderet*
Da der er en realativ lav afgift på elektronisk udstyr fra Regeringens side, er det indlysende at de ønsker et forbrug (flow) af elektronins udstyr, det samme gør  Fabrikanterne og Finaseringsselvskaber (designet til at holde en given tidsperiode) og der kommer hele tiden nye modeller, Feks. hvor den model man har nu ikke lever op til de nye standarder og må kasseres.
Så hvad har vi her?
På den ene side!
Kommer politikerne og medierne frem og slår alarm! Menneske skabt global opvarmning, vi må begrænse CO2 udslip, og sætte skatter på CO2 udslip.
På den anden side!
Gør man hvad man kan for at få mennesker til at forbruge så meget som muligt.

It's just don't add up